Nowe Serce Tarnowa
Koncepcja funkcjonalno-przestrzenna terenów po byłym Owintarze zamówiona przez Izbę Przemysłowo-Handlową w Tarnowie
Czarna Księga barier 2
Czarna księga Barier na rynku wewnętrznym UE
Pomnik Władysława Łokietka
Sąd Arbitrażowy KIG

Małopolski bon na innowacje

 Przedmiot wsparcia

Celem konkursu jest wzmocnienie współpracy przedsiębiorstw z sektorem naukowo-badawczym poprzez zakup proinnowacyjnych usług w formie bonów. Konkurs jest realizowany w ramach działania 1.2.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.

Główne zasady

 • O wsparcie mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, które prowadzą swoją działalność na terenie województwa małopolskiego.
 • Zakres wsparcia obejmuje 2 komponenty: badawczo-rozwojowy oraz wdrożeniowy.
 • W ramach komponentu badawczo-rozwojowego można ubiegać się o finansowanie:
  • usług w zakresie prac B+R polegających na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego produktu (wyrobu/usługi) lub procesu,
  • usług w zakresie wzornictwa związanych z wykonaniem nowego projektu wzorniczego, obejmującego opracowanie cech technicznych, użytkowych lub estetycznych danego produktu, bądź też projektu inżynierskiego, obejmującego projekty szczegółowe: konstrukcyjny, technologiczny oraz projekty oprzyrządowania,
  • usług proinnowacyjnych (element fakultatywny): badań rynkowych i analiz przedwdrożeniowych opartych na włączeniu użytkowników końcowych do procesu rozwoju nowego produktu lub usługi, badań dotyczących jakości i zgodności z określonymi normami oraz w zakresie ochrony własności intelektualnej.
 • W ramach komponentu wdrożeniowego można ubiegać się o finansowanie zakupu nowych środków trwałych i/lub wartości niematerialnych i prawnych.
 • Weryfikowany będzie potencjał instytucjonalny wnioskodawcy oraz zapotrzebowanie i nowość rezultatów projektu.
 • Projekt musi być zgodny z regionalną inteligentną specjalizacją.
 • Ocenie podlega wpływ projektu na zasadę zrównoważonego rozwoju oraz ochronę i poprawę jakości środowiska naturalnego.

Sposób finansowania

 • Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych:
  • mały bon: 50 tys. zł,
  • duży bon 100 tys. zł.
 • Intensywność wsparcia: 45%-85%.

Planowane terminy

 • Rozpoczęcie naboru: 30.04.2021 r.
 • Zakończenie naboru: 27.07.2021 r.

Budżet konkursu

30,9 miliona złotych.

Organizator

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości

Używamy cookies, aby poprawić naszą stronę internetową i swoje doświadczenie podczas korzystania z niego. Cookies wykorzystywane do istotnego działania tej strony zostały już ustawione. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

  I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive Module Information