Zapraszamy na cykl darmowych szkoleń
Nowe Serce Tarnowa
Koncepcja funkcjonalno-przestrzenna terenów po byłym Owintarze zamówiona przez Izbę Przemysłowo-Handlową w Tarnowie
Pomnik Władysława Łokietka
Sąd Arbitrażowy KIG

Twoja przyszłość w twoich rękach - Zaproszenie

 

Fundacja im. Jana Hetmana Tarnowskiego zaprasza do udziału w projekcie "Twoja Przyszłość w Twoich rękach".

Celem projektu jest zwiększenie zdolności adaptacyjnych 105 os. (70 kobiet i 35 mężczyzn) przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy lub zwolnionych z przyczyn niedotyczących pracownika oraz osób odchodzących z  rolnictwa; osób fizycznych zamieszkujących (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) lub pracujących na terenie Woj. Małopolskiego; poprzez objęcie ich  działaniami szybkiego reagowania: zindywidualizowanym i kompleksowym wsparciem obejmującym min. doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem IPD i pośrednictwo pracy do końca 31.01.2023 r.

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby w wieku 18+, zamieszkałe lub pracujące na terenie Województwa Małopolskiego, przewidziane do zwolnienia (w okresie wypowiedzenia lub brak możliwości przedłużenia umowy ze strony pracodawcy) lub zagrożone zwolnieniem z pracy (np. zwolnienia grupowe, likwidacja stanowisk pracy, itp.) lub zwolnionych (utrata pracy w ciągu max 6 mscy) z  przyczyn niedotyczących pracownika oraz osoby odchodzące z rolnictwa tj. rolników, którzy podlegają pod ubezpieczenie emerytalno-rentowe na podstawie ustawy z 20.12.1990 (DZ.U.z 2020r. poz. 174) i zamierzają podjąć zatrudnienie lub  inną działalność pozarolniczą objętą ubezpieczeniem w ZUS.

W celu wyrównania szans, preferowane będą osoby w najgorszej sytuacji na rynku pracy poprzez przyznanie dodatkowych pkt. w procesie rekrutacji: 

  • osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych,
  • osoby w wieku 50+,
  •  osoby poniżej 30 lat,
  • osoby z niepełnosprawnościami,
  •   kobiety

WSB-NLU drugim partnerem naukowym Izby

Miło poinformować nam że po nawiązaniu współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Tarnowie przyszedł czas na pozyskanie kolejnego partnera naukowego. Została nim Wyższa Szkoła Biznesu National Luis University w Nowym Sączu, posiadająca także wydział zamiejscowy w Tarnowie. Tak jak współpraca z tarnowską PWSZ koncentrować się będzie na twardych projektach z dziedziny B+R i współpracy z Centrum Transferu Technologii, tak współpraca z WSB-NLU dotyczyć będzie przede wszystkim wzmacniania kompetencji miękkich - zarządzających u naszych członków. Jednocześnie wspólnie z obydwiema uczelniami i innymi partnerami chcemy w oparciu o duży program europejski uruchomić niebawem nową usługę dla MŚP o zasięgu ponadregionalnym.

 

Internetowa kwesta na Starym Cmentarzu

Sytuacja pandemiczna z jaką się zmagamy nie oszczędziła także listopadowej kwesty na Starym Cmentarzu. Niestety ale suma zebrana przez kwestujących nie pozwala na realizację wszystkich prac przewidzianych na rok 2021. Dlatego też Komitet opieki nad Starym Cmentarzem w Tarnowie wychodzi z inicjatywą kwesty on-line. Wszystkie osoby chętne wsparciem renowacji najcenniejszych zabytkowych nagrobków na Starym Cmentarzu zapraszamy do wpłat na konto Komitetu opieki nad Starym Cmentarzem w Tarnowie - nr rach: 94 1500 1748 1217 4005 8293 0000

więcej informacji na stronie www.starycmentarz.pl

 

 

 

 

 

Współpraca z PWSZ nabiera formalnych kształtów

Nasza współpraca z PWSZ nabrała formalnego kształtu. W dniu wczorajszym Prezes Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowie Pan Marek Rzepka, oraz  Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej Pani dr hab. Małgorzata Kołpa podpisali list intencyjny dot. pogłębienia współpracy pomiędzy naszą Izbą a PWSZ ze szczególnych uwzględnieniem takich aspektów jak transfer technologii i usługi rozwojowe dla przedsiębiorców oraz budowanie i wzmacnianie powiązań świata biznesu i nauki m.in. poprzez wspólnie realizowane projekty.

 

 

Strategia Rozwoju Małopolska 2030 uchwalona

Końcem grudnia Sejmik Województwa Małopolskiego uchwalił Strategię Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2021-2030 #Małopolska2030. W ostatecznej wersji dokumentu znalazła się większość spośród zgłaszanych przez nas uwag i postulatów. W myśl dokumentu rozwój województwa opierać się będzie nie tylko na trzech podstawowych biegunach wzrostu Krakowie, Tarnowie i Nowym Sączu wraz z ich obszarami funkcjonalnymi. To właśnie w tych ośrodkach rozwijane mają być funkcje metropolitalne w randze europejskiej (Kraków) i krajowej (Tarnów i Nowy Sącz). Rolę uzupełniających biegunów wzrostu mają pełnić ośrodki aspirujące do miana subregionalnych czyli Chrzanów i aglomeracja Podhalańska a także Oświęcim i Olkusz. W strategii znalazły się ponad to zapisy dot. budowy trasy S73 z Tarnowa do Kielc, węzła autostradowego "Tarnów-Klikowa" czy linii kolejowej Tarnów - Busko Zdr. Ponadto w części poświęconej diagnozie wyczytać można informacje o znaczących dysproporcjach rozwojowych pomiędzy zachodnią a wschodnią częścią województwa z wyraźnym zaznaczeniem że część wschodnia przypomina pod względem PKB na mieszkańca tereny województw Polski wschodniej (o czym przypominaliśmy na każdym kroku). W zapisach kierunkowych znajdują się także postulaty naprawy tej sytuacji, niemniej są one dość ogólnikowe i brakuje proponowanego przez nas zapisu postulatywnego dotyczącego podziału statystycznego województwa, czy objęcia wschodnich subregionów specjalnym dedykowanym programem wsparcia. Niemniej przy wszystkich mankamentach tego dokumentu uważamy że stanowi on krok we dobrą stronę, zmieniający dotychczasową krakowo-centryczną optykę władz województwa.

Cały dokument można przeczytać pod adresem:
https://www.malopolska.pl/.../2020-12-17_Zalacznik...

Jednocześnie gorąco dziękujemy wszystkim osobom które wspólnie z nami walczyły o jak najlepsze zapisy dla naszego miasta i regionu. W sposób szczególny chcemy podziękować Panu Staroście Romanowi Łucarzowi który bardzo mocno wspierał nasze działania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Używamy cookies, aby poprawić naszą stronę internetową i swoje doświadczenie podczas korzystania z niego. Cookies wykorzystywane do istotnego działania tej strony zostały już ustawione. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

  I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive Module Information