Nowe Serce Tarnowa
Koncepcja funkcjonalno-przestrzenna terenów po byłym Owintarze zamówiona przez Izbę Przemysłowo-Handlową w Tarnowie
Czarna Księga barier 2
Czarna księga Barier na rynku wewnętrznym UE
Pomnik Władysława Łokietka
Sąd Arbitrażowy KIG

Ogłoszenie o sprawozdawczo-wyborczym Walnym Zgromadzeniu IPH

Szanowni Państwo, 

 
Informujemy, że na dzień 24 listopada 2021 r. zostało zwołane Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zgromadzenie Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowie. Przypominamy Członkom o dopełnieniu obowiązku wynikającego z §11 pkt 1-2 statutu IPH Tarnów. Dokumentacja Walnego Zgromadzenia znajduje się do wglądu w siedzibie Izby na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
 
Porządek Obrad Sprawozdawczo-Wyborczego Walnego Zgromadzenia Członków Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowie w dniu 24 listopada 2021 roku

Miejsce - siedziba IPH w Tarnowie ul. Słoneczna 32/9

I termin 17:00, II termin 17:30

1. Sprawdzenie czynnego i biernego prawa wyborczego obecnych, rozdanie mandatów
2. Rozpoczęcie Zgromadzenia - powitanie
3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia – podjęcie uchwały
4. Wybór Sekretarza Walnego Zgromadzenia – podjęcie uchwały
5. Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawomocności Walnego Zgromadzenia – podjęcie uchwały
6. Wybór Komisji uchwał i wniosków – podjęcie uchwały
7. Przyjęcie porządku obrad – podjęcie uchwały
8. Sprawozdanie organów statutowych za 2020 rok
9. Przedstawienie sprawozdania finansowego, bilansu i informacji dodatkowej za rok 2020
10. Przyjęcie sprawozdania – podjęcie uchwały
11. Udzielenie absolutorium poszczególnym członkom organów statutowych – podjęcie uchwał
12. Wybór Komisji wyborczo-skrutacyjnej – podjęcie uchwały
13. Wybór Członków Rady IPH, Sądu Koleżeńskiego oraz Komisji Rewizyjnej – podjęcie uchwały
14. Ukonstytuowanie się Rady IPH (wybór Zarządu, Prezesa, Wiceprezesów i Sekretarza)
15. Ukonstytuowanie się Komisji Rewizyjnej
16. Ukonstytuowanie się Sądu Koleżeńskiego
17. Dyskusja
18. Wolne wnioski i zapytania
19. Zakończenie Walnego Zgromadzenia

Z sokołem dla rozwoju regionu tarnowskiego

 Miło nam poinformować że w dniu 26.10.2021 podpisaliśmy list intencyjny o pogłębieniu współpracy z PTG "Sokół-Świat Pracy" w Tarnowie. To stara i zasłużona dla naszego kraju i miasta organizacja o charakterze patriotycznym promująca aktywność fizyczną, zdrowie, ale także postawy obywatelskie. To właśnie w PTG Sokół-Świat Pracy znaleźliśmy sojusznika w walce o lepszą pozycję Tarnowa i naszego regionu w krajowej polityce rozwoju czego owocem jest niniejszy list intencyjny którego treść zamieszczamy poniżej

List Intencyjny

Dwie organizacje działające od lat na rzecz podnoszenia jakości życia mieszkańców Tarnowa i regionu tarnowskiego, a mianowicie:

Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowie z siedzibą przy ulicy Słonecznej 32/9, 33-100 Tarnów, reprezentowana przez Prezesa Marka Rzepkę

Oraz

Polskie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół – Świat Pracy” z siedzibą przy ulicy Mickiewicza 4, 33-100 Tarnów reprezentowane przez Prezesa Andrzeja Olejnika

Mając na uwadze potrzebę wzmacniania pozycji Tarnowa i regionu a także potrzebę poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej w regionie tarnowskim, w trosce o pielęgnowanie postaw obywatelskich i patriotycznych lokalnej społeczności, w duchu współodpowiedzialności za przyszłość miasta deklarują wolę współpracy na następujących polach:

  1. Promocja idei deglomeracji oraz zrównoważonego terytorialnie rozwoju kraju ze szczególnym uwzględnieniem interesów Tarnowa i regionu
  2. Lobbing i działania na rzecz wzmacniania funkcji metropolitalnych Tarnowa
  3. Promocja idei Województwa Sądecko-Tarnowskiego oraz współpraca w pracach koncepcyjno-analitycznych poświęconych temu zagadnieniu
  4. Lobbing na rzecz podziału statystycznego województwa Małopolskiego

Spotkanie z wicepremierem Gowinem

 W poniedziałek 18 października w Izbie Przemysłowo-Handlowej w Tarnowie odbyło się spotkanie z byłym wicepremierem i ministrem d.s. rozwoju, pracy i technologii Jarosławem Gowinem. Spotkanie było poświęcone projektowi Polskiego Ładu i bieżącej sytuacji gospodarczą w Polsce. Spotkanie było transmitowane na profilu facebook'owym Izby 

NAGRANIE SPOTKANIA

 

 

IPH na konferencji z okazji rocznicy obecności KPT w Tarnowie

 

Na początku października miała miejsce dość przyjemna uroczystość. Była to rocznica obecności Krakowskiego Parku Technologicznego w Tarnowie. Przypomnijmy że Krakowski Park Technologiczny posiada od roku swój punkt kontaktowy mieszczący się w Tarnowskim Centrum Przedsiębiorczości.

Z okazji tego wydarzenia we wrześniu odbyła się wizyta studyjna tarnowskim przedsiębiorców w Fabryce Przyszłości w Krakowskim Parku Technologicznym zaś początkiem października debata z udziałem władz KPT, prezydenta Tarnowa oraz prezesa IPH na temat klimatu inwestycyjnego w Tarnowie

150 urodziny Jana Szczepanika

W przyszłym roku obchodzić będziemy 150 rocznicę urodzin wybitnego polskiego wynalazcy, z wyboru tarnowianina – Jana Szczepanika. Z uwagi na tak podniosłą rocznicę pojawił się pomysł zorganizowania w naszym mieście dużego wydarzenia które miałoby na celu popularyzację tej ciągle mało znanej szerszemu gronu odbiorców postaci.

Z inicjatywy Izby Przemysłowo-Handlowej odbyły się już dwa spotkania podmiotów zainteresowanych organizacją uroczystości. Wzięli w nich udział przedstawiciele władz miast Tarnowa i Krosna, Naczelnej Organizacji Technicznej – rada w Tarnowie (pomysłodawcy obchodów), Fundacji im. Jana Szczepanika, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie, Karpackiej Uczelni Państwowej w Krośnie, Stowarzyszenia Elektryków Polskich – oddział Tarnów, Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego – oddział Tarnów, Muzeum Rzemiosła w Krośnie, oraz zespołów szkół im. Szczepanika z Tarnowa i Krosna. Podczas spotkań wypracowano ramowy plan przedsięwzięć. Cały przyszły rok ma zostać nazwany rokiem Szczepanika, i wszystkie wydarzenia organizowane w mieście będą do tego roku nawiązywać. Kulminacja obchodów ma przypadać na okolice dnia urodzin Jana Szczepanika kiedy to odbędzie uroczysta gala podczas której zostaną wręczone Nagrody Szczepanika (przez naszą Izbę) oraz Medal Szczepanika (przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich). W tych dniach odbędą się także konferencje naukowe na PWSZ w Tarnowie oraz KUP w Krośnie oraz liczne imprezy towarzyszące t.j. wystawy czy koncerty. Pieczę nad organizacją wydarzeń ma sprawować powołany 29 września komitet organizacyjny w skład którego weszli przedstawiciele zaangażowanych instytucji. O przebiegu przygotowań będziemy Państwa na bieżąco informować

Używamy cookies, aby poprawić naszą stronę internetową i swoje doświadczenie podczas korzystania z niego. Cookies wykorzystywane do istotnego działania tej strony zostały już ustawione. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

  I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive Module Information