Zasoby bogactw mineralnych regionu tarnowskiego ograniczają się do złóż soli i źródeł solankowych, niewielkiej iloci ropy naftowej, gazu ziemnego i wód leczniczych. W dorzeczu Wisły występują także, w stosunkowo niewielkiej ilości, wysokiej klasy kruszywa: żwiry i piaski.

W związku z niewielkimi zasobami naturalnymi, na terenie regionu tarnowskiego rozwinął się głównie przemysł przetwórczy. Dominuje przemysł chemiczny, którego przychody ze sprzedaży produkcji stanowią prawie 40% wartości sprzedaży przemysłu. Przemysł ten produkuje nawozy sztuczne, ogumienie do różnego typu maszyn i samochodów, farby, lakiery oraz tworzywa sztuczne. Dobrze rozwinięty jest również przemysł spożywczy, którego przychody ze sprzedaży stanowią ok. 30% wartości sprzedaży przemysłu w regionie.

Działalność gospodarcza zorganizowana jest w ponad 26 tys. drobnych i dużych firm. Z tego 2,6 tys. stanowią zakłady rzemieślnicze, głównie budowlane, metalowe i drzewne.

Drugim podstawowym kierunkiem produkcji materialnej jest rolnictwo. Powierzchnia użytków rolnych w naszym regionie wynosi 286,5 tys. ha, a sadów - 5,5 tys. ha.

Rozwój gospodarki uzależniony jest od realizacji ważnych społecznie i gospodarczo zadań inwestycyjnych z zakresu infrastruktury technicznej i społecznej. Dlatego też zakłada się kontynuację oraz budowę wielu obiektów komunikacji drogowej i kolejowej, urządzeń telekomunikacyjnych i energetycznych, stacji uzdatniania wody, sieci wodociągowych i gazowych, szkół, obiektów lecznictwa otwartego i zamknietego. O faktycznych rozmiarach tych inwestycji oraz terminach ich realizacji decydowała będzie sytuacja finansowa inwestorów.

Mając na uwadze dalszy rozwój gospodarczy regionu oraz potrzeby lokalne, w planach miast i gmin uwzględnia się tereny pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne i indywidualne, rozwój usług, przemysłu oraz sieci handlowej.

Używamy cookies, aby poprawić naszą stronę internetową i swoje doświadczenie podczas korzystania z niego. Cookies wykorzystywane do istotnego działania tej strony zostały już ustawione. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

  I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive Module Information