Nowe Serce Tarnowa
Koncepcja funkcjonalno-przestrzenna terenów po byłym Owintarze zamówiona przez Izbę Przemysłowo-Handlową w Tarnowie
Czarna Księga barier 2
Czarna księga Barier na rynku wewnętrznym UE
Pomnik Władysława Łokietka
Sąd Arbitrażowy KIG

Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu Członków IPH

 

 

Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowie zawiadamia, że w dniu 30.09.2020 r. (środa) w siedzibie Izby (ul. Słoneczna 32/9) o godzinie 17.30 w I terminie i o godzinie 18.00 w II terminie odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowie. Przypominamy Członkom o dopełnieniu obowiązku wynikającego z §11 pkt 1-2 Statutu IPH Tarnów  (czynne i bierne prawo wyborcze i prawo uczestniczenia).Dokumentacja Walnego Zgromadzenia znajduje się do wglądu w siedzibie Izby na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia przewiduje zatwierdzenie sprawozdań organów statutowych, omówienie zmian w statucie oraz programie działania IPH oraz omówienie spraw bieżących.

 

Porządek obrad  

Walnego Zgromadzenia Członków IPH w Tarnowie

 w dniu 30 września 2020 roku ; godz. 17.30 – I termin ; godz. 18.00  - II termin

Miejsce – siedziba Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowie ul. Słoneczna 32/9.

 

 

1. Sprawdzenie czynnego i biernego prawa wyborczego – wydanie mandatów do głosowania. Rozpoczęcie WZ -  dokonuje Prezes Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowie. 

2. Powitanie przybyłych.

3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia – uchwała nr 1. Prowadzi wybrany Przewodniczący obrad WZ  Członków Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowie. 

 

4. Stwierdzenie ważności Walnego Zgromadzenia wg listy obecności – uchwała nr 2.

5. Przyjęcie porządku obrad – uchwała nr 3.

6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków – uchwała nr 4.

7. Powołanie sekretarza/protokolanta Walnego Zgromadzenia – uchwała nr 5. 

8. Sprawozdanie z prac organów statutowych IPH: - Zarządu i Rady Izby – Prezes Rady IPH, - Komisji Rewizyjnej – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, - Sądu Koleżeńskiego. 

9. Dyskusja. 

10. Podjęcie uchwały o przyjęciu sprawozdania z działalności Izby za 2019, przyjęcia bilansu za 2019, przyjęcia rachunku wyników i informacji dodatkowej za 2019 oraz udzielenia absolutorium Zarządowi  - uchwała nr 6.

11. Podjęcie uchwały o przyjęciu sprawozdania z prac Komisji Rewizyjnej IPH – uchwała nr 7.

12. Podjęcie uchwały o przyjęciu sprawozdania z prac Sądu Koleżeńskiego IPH – uchwała nr 8.

13. Przedstawienie projektu zmian w dotyczących zasad i wysokości opłacania wpisowego
i składek członkowskich – przedstawia Komisja powołana przez Radę IPH w dniu 26.08.2020r.

14. Dyskusja.

15. Przedstawienie projektu zmian w statucie IPH w Tarnowie – przedstawia Komisja powołana przez Radę IPH w dniu 26.08.2020r.

16. Dyskusja. 

17. Przedstawienie propozycji programowych dla Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowie – przedstawia Komisja powołana przez Radę IPH w dniu 26.08.2020r.

18. Dyskusja.

19. Przedstawienie wniosków z WZ oraz uchwał – Komisja Uchwał i Wniosków : - Przedstawienie uchwały w sprawie zasad i wysokości opłacania wpisowego i składek członkowskich  

     – uchwała nr 9.

- Przedstawienie uchwały w sprawie zmian w Statucie Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowie –    

      uchwała nr 10.

- Przedstawienie  uchwały w sprawie Programu Działania  Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowie  

      - uchwała nr 11.

20. Sprawy bieżące.

21. Zakończenie obrad Walnego Zgromadzenia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowie. 

 

 

Jak konstruować finanse publiczne dla „optymalnego” rozwoju Polski?” cz. II

logo1Zachęcamy  do zapoznania się z informacjami dotyczącymi możliwych scenariuszy rozwoju kraju w świetle dyscypliny finansów publicznych.

 

PREZENTACJA

 

 

Jak konstruować finanse publiczne cz I

Nowy wniosk o legalizację dokumentów

   Nowy wniosk o legalizację dokumentów

 

W związku z aktualizacją Klauzuli informacyjnej dot. ochrony danych osobowych RODO Krajowa Izba Gospodarcza wprowadza nowy formularz Wniosku o legalizację dokumentów handlowych zawierający zaktualizowaną klauzulą informacyjną.

Wniosek wchodzi w życie od 05.09.2019 r. Jednocześnie wprowadza się okres przejściowy wprowadzenia nowego wniosku do 01.12.2019 r.

 

Walne Sprawozdawcze Zgromadzenie Członków Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowie.

logo1Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowie zawiadamia, że w dniu 11.09.2019 r. (środa) w siedzibie Izby (ul. Słoneczna 32/9) o godzinie 17.30 w I terminie i o godzinie 18.00 w II terminie odbędzie się Walne Sprawozdawcze Zgromadzenie Członków Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowie.

Przypominamy Członkom o dopełnieniu obowiązku wynikającego z §11 pkt 1-2 Statutu IPH Tarnów.

Dokumentacja Walnego Zgromadzenia znajduje się do wglądu w siedzibie Izby na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia przewiduje sprawozdanie organów statutowych, dyskusję, omówienie spraw bieżących oraz podjęcie uchwał programowych.

Jak konstruować finanse publiczne dla „optymalnego” rozwoju Polski?

Zachęcamy  do zapoznania się z informacjami dotyczącymi możliwych scenariuszy rozwoju kraju w świetle dyscypliny finansów publicznych.

PREZENTACJA

Używamy cookies, aby poprawić naszą stronę internetową i swoje doświadczenie podczas korzystania z niego. Cookies wykorzystywane do istotnego działania tej strony zostały już ustawione. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

  I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive Module Information