Nowe Serce Tarnowa
Koncepcja funkcjonalno-przestrzenna terenów po byłym Owintarze zamówiona przez Izbę Przemysłowo-Handlową w Tarnowie
Czarna Księga barier 2
Czarna księga Barier na rynku wewnętrznym UE
Pomnik Władysława Łokietka
Sąd Arbitrażowy KIG

Konsultacje projektu Regionalnej Strategii Innowacji

W ubiegłym tygodniu odbyło się wspólne posiedzenie komisji samorządu terytorialnego i gospodarczego Województwa Małopolskiego podczas którego była także reprezentowana IPH. Posiedzenie dotyczyło projektu nowej Regionalnej Strategii Innowacji która opracowywana jest w Urzędzie Marszałkowskim. Podczas posiedzenia wicemarszałek Województwa Małopolskiego Tomasz Urynowicz zaprezentował założenia dokumentu i zachęcił do zgłaszania uwag do projektu do 8 grudnia b.r. Obecnie w biurze IPH analizujemy projekt dokumentu do czego zachęcamy też Państwa. Dokument dostępny jest pod adresem: https://www.innowacyjna.malopolska.pl/konsultacje-spoleczne-projektu-regionalnej-strategii-innowacji-wojewodztwa-malopolskiego-2030/

Jako samorząd gospodarczy zrzeszający podmioty gospodarcze naszego subregionu chcemy po raz kolejny wziąć czynny udział w konsultacjach dokumentu, dlatego więc u kogoś z Państwa po lekturze projektu dokumentu zrodzą się pomysły które mogłyby zostać do niego wprowadzone i zdaniem państwa mogłyby zostać uwzględnione w uwagach IPH to prosimy o szybki kontakt z naszym biurem. Uwagi można przesyłać do 8 grudnia dlatego prosimy o kontakt z nami do końca tygodnia, aby dać nam czas na uzupełnienie uwag IPH.

Debata on-line o deglomeracji

Klub Jagielloński zaprasza na debatę ekspercką on-line z udziałem dr Zaborowskiego z Instytutu Sobieskiego oraz dr Rafała Trzeciakowskiego z Forum Rozwoju Obywatelskiego poświęconą idei deglomeracji która wydaje się wielką szansą dla takich miast jak nasz Tarnów czy pobliski Nowy Sącz.
Debata odbędzie się  już jutro 26 listopada o godzinie 18:30  

"Polska jest krajem o nadreprezentacji (w porównaniu z innymi, europejskimi państwami) liczby osób zamieszkujących najmniejsze miasta (żyje w nich 11% Polaków). W związku z tym zachodzące na całym świecie procesy aglomeracji, skutkujące wyludnianiem się średnich i mniejszych ośrodków dotykają nasz kraj w szczególnie intensywny sposób. Nierówny dostęp do usług publicznych, czy dobrej jakości miejsc pracy sprawia, że spora część społeczeństwa nie jest w stanie korzystać z rozwoju doświadczanego na przestrzeni ostatnich 30 lat. Często powoduje to decyzję o emigracji poza granice kraju. Osoby, które zdecydowały się w Polsce pozostać, ale zamieszkać w większym ośrodku, swoim przybyciem do niego zwiększają popyt na mieszkania, a co za tym idzie, przyczyniają się do gwałtownego wzrostu ich cen. Inni, zamieszkujący poza miejscowością, w której pracują, spędzają godziny na dojazdach z i do pracy. Rozwiązaniem wspomnianych problemów może być zmniejszenie intensywności procesu wyludniania się średnich i małych miast. Można to uczynić za pomocą wsparcia dla tworzenia w nich dobrej jakości miejsc pracy, dających młodym ludziom odpowiednio dobre perspektywy. Sposobem na stworzenie atrakcyjnych posad jest przeniesienie organów administracji publicznej z metropolii do mniejszych ośrodków. Można mieć nadzieję, że takie działania pociągną za sobą powstanie kolejnych miejsc pracy, już w sektorze prywatnym, które pojawią się jako odpowiedź na przybycie nowych pracowników (bądź zatrzymanie na miejscu większej liczby młodych mieszkańców)."

/Klub Jagielloński/


Link do debaty oraz więcej informacji pod adresem: 
https://klubjagiellonski.pl/2020/11/25/deglomeracja-realne-wsparcie-czy-nietrafiony-pomysl-zaborowski-trzeciakowski/

Wykład prof. Hausnera p.t. Społeczne Aspekty Prowadzenia Biznesu

Wydział Rozwoju Miasta w Urzędzie Miasta Tarnowa zaprasza na wykład prof. Hausnera p.t. Społeczne Aspekty Prowadzenia Biznesu. Wykład odbędzie się dziś o godzinie 15:00. Przedsiębiorców zainteresowanych udziałem prosimy o kontakt mailowy z Izbą Przemysłowo-Handlową Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do godziny 14:40. 

Walczymy o plan maksimum dla Wschodniej Małopolski

Jak informowaliśmy Państwa decyzją Zarządu Województwa Małopolskiego większość naszych poprawek i postulatów została ostatecznie uwzględniona w projekcie Strategii Rozwoju "Małopolska 2030" który trafi niebawem pod obrady Sejmiku. Oznacza to że jest realna szansa na dużą zmianę w postrzeganiu Tarnowa z punktu widzenia Krakowa, ponieważ wywalczone przez nas zapisy radykalnie podnoszą rangę naszego miasta na adekwatną do roli przypisywanej nam przez dokumenty rządowe (ośrodek regionalny pełniący niektóre funkcje metropolitalne). Niestety nie udało się wywalczyć zapisów dotyczących rozproszenia administracji szczebla wojewódzkiego oraz podziału statystycznego Województwa Małopolskiego tak aby wschodnia jego część wraz z Tarnowem mogła zostać dołączona do Programu Rozwoju Polski Wschodniej. Dlatego też zdecydowaliśmy nie spoczywać na laurach, ale spróbować zawalczyć o "pełna pulę". 

W ubiegłym tygodniu wystosowaliśmy imiennie pisma do radnych sejmiku Województwa Małopolskiego reprezentujących subregiony tarnowski i sądecki. W pismach tych zaapelowaliśmy o podniesienie nie uwzględnionych w finalnym projekcie postulatów dotyczących deglomeracji oraz podziału statystycznego województwa. Do pism dołączyliśmy także przygotowane przez nas w lutym opracowanie dot. skutków finansowych podziału statystycznego województwa Małopolskiego, a także korespondencję Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej gdzie Pani Minister Jarosińska-Jedynak podkreśliła, że to właśnie brak wydzielenia statystycznego wschodniej części naszego województwa uniemożliwia nam korzystanie ze środków na rozwój Polski Wschodniej. Doskonale oddaje to przykład Mazowieckiego gdzie dużo bogatszy od wschodniej Małopolski wydzielony statystycznie obszar „poza warszawski” najprawdopodobniej zostanie włączony od 2021 roku do programu Polska Wschodnia+.

Większość naszych postulatów uwzględniona w projekcie Strategii #Małopolska2030

Mały sukces w.s. Strategii Rozwoju #Małopolska2030 ❗️

Zarząd Województwa Małopolskiego, przychylił się do najistotniejszych postulatów zawartych w naszym ostatnim piśmie i znalazły one odzwierciedlenie w ostatecznej wersji projektu strategii który trafi pod obrady sejmiku.

Tym samym w ostatecznym projekcie zostały uwzględnione następujące spośród naszych kluczowych postulatów

 Budowa drogi S73 Tarnów - Kielce

 Wzmocnienie funkcji wyższego rzędu w Tarnowie (w zakresie rozwoju nauki, infrastruktury sportowej, kultury, czy usług biznesowo-konferencyjnych)

 Budowa trzeciego zjazdu z autostrady A4 w Tarnowie

Wzmacnianie przedsiębiorczości we wschodniej uboższej części województwa i niwelowanie dystansu w tym zakresie względem zachodniej części.

 Rozproszenie ruchu turystycznego także poza główne destynacje jak Kraków czy Zakopane

 Modernizacja infrastruktury sportowej w regionie

 Wzmacnianie powiązań funkcjonalnych Krakowa, Tarnowa i Nowego Sącza z otoczeniem (w tym objęcie mechanizmem ZIT).

Niestety nie zostały uwzględnione następujące spośród naszych kluczowych postulatów

 Podział statystyczny Małopolski na część zachodnią i wschodnią (wzorem Mazowieckiego) tak aby wschodnia część województwa mogła być objęta Programem Rozwoju Polski Wschodniej

 Dedykowany regionalny program rozwoju skierowany dla słabszych gospodarczo wschodnich subregionów (tarnowski, sądecki, podhalański).

 Przeniesienie części urzędów regionalnych do Tarnowa, i Nowego Sącza a także Oświęcimia i Nowego Targu (deglomeracja)

 Postulaty dotyczące precyzyjnego wskazania wyposażenia poszczególnych miast w konkretne funkcje

Używamy cookies, aby poprawić naszą stronę internetową i swoje doświadczenie podczas korzystania z niego. Cookies wykorzystywane do istotnego działania tej strony zostały już ustawione. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

  I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive Module Information