Nowe Serce Tarnowa
Koncepcja funkcjonalno-przestrzenna terenów po byłym Owintarze zamówiona przez Izbę Przemysłowo-Handlową w Tarnowie
Czarna Księga barier 2
Czarna księga Barier na rynku wewnętrznym UE
Pomnik Władysława Łokietka
Sąd Arbitrażowy KIG

Jakie szkolenia z zakresu ubezpieczeń społecznych?

We współpracy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w Tarnowie, chcielibyśmy zaproponować Państwu cykl szkoleń które ułatwiłyby  poruszanie się w aktualnym gąszczu przepisów. Dlatego też zwracamy się z zapytaniem, jakie tematy szkoleń byłyby Państwa zdaniem najbardziej interesujące i odpowiadające Państwa potrzebom

LINK DO ANKIETY

 

 

Pierwszy krok w stronę Podkarpacko-Małopolskiego EDIH'u

 W ubiegły poniedziałek wspólnie z pozostałymi członkami konsorcjum które ma współtworzyć Podkarpacko-Małopolski Hub Innowacji Cyfrowych (EDIH) złożyliśmy kompletny wniosek aplikacyjny do Ministerstwa Rozwoju Pracy i Technologii. Teraz nasz wniosek razem z wnioskami z innych regionów przejdzie przez proces tzw. preselekcji. Jeśli uda się nam go przejść pozytywnie uzyskamy status oficjalnego polskiego kandydata na jeden z 16 regionalnych hubów innowacji cyfrowych a nasza kandydatura zostanie przedstawiona w Komisji Europejskiej.  Wyniki krajowej preselekcji poznamy do końca marca. Bez względu jednak na jej wynik prace nad projektem okazały się doskonałym pretekstem do nawiązania współpracy IPH z instytucjami otoczenia biznesu, uczelniami i innymi podmiotami z regionu – ważnymi dla naszej lokalnej gospodarki. Ostatecznie w skład tarnowsko-sądeckiego komponentu Hub’u weszły następujące podmioty:

- Izba Przemysłowo Handlowa w Tarnowie  -  konsorcjant (partner 1 rzędu) i koordynator komponentu tarnowsko-sądeckiego

- Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego  - partner ad.hoc (partner 2 rzędu) – finanse i doradztwo

- Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie – partner ad.hoc – działania badawczo rozwojowe

- Wyższa Szkoła Biznesu National Luis University w Nowym Sączu – partner ad.hoc – usługi szkoleniowe

- Control Process IT – partner ad.hoc – usługi programistyczne

- Astor – partner ad.hoc – dostęp do showroom’u w Krakowie

- Promatik – partner ad.hoc – dostawca automatyki przemysłowej

W skład konsorcjum sterującego całym Hub’em poza naszą Izbą weszły natomiast także m.in.  inkubator cyfrowy HugeTech z Rzeszowa (jako główny koordynator), Uniwersytet Rzeszowski, Politechnika Rzeszowska oraz Klaster IT Polski Wschodniej.  

Na zakończenie używając analogii do niedawnego lądowania sondy Preservance na Marsie… Start przebiegł pomyślnie i nasza podróż w kierunku powstania Podkarpacko-Małopolskiego Hub’u Innowacji Cyfrowych właśnie się rozpoczęła… jednak przed nami dużo trudniejsza część, czyli udany lot i szczęśliwe lądowanie… Oby się nam udało.

Vademecom na czas pandemii

 
Z inicjatywy Zarządu Województwa Małopolskiego, Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie opracowało „Vademecum na czas pandemii - dla przedsiębiorców i pracowników małopolskich firm, znajdujących się w trudnej sytuacji ekonomicznej - w związku z COVID-19”. „Vademecum na czas pandemii…” to praktyczny poradnik zawierający opis obecnie dostępnych poszczególnych instrumentów pomocowych zarówno na szczeblu rządowym, jak i samorządowym, z których mogą korzystać małopolscy przedsiębiorcy i pracownicy małopolskich firm. - mówi wicemarszałek województwa małopolskiego Tomasz Urynowicz.

I tak w ramach Tarczy Finansowej 2.0 swoją ofertę wsparcia dla firm kontynuuje Polski Fundusz Rozwoju. Z kolei Tarcza Antykryzysowa 7.0 obejmuje narzędzia wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wśród nich można znaleźć m.in. dofinansowanie wynagrodzeń pracowników, świadczenia postojowe, czy zwolnienia z opłacania składek. Na poziomie naszego regionu, obok oferty urzędów pracy, znajdziemy działania Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, a także instrumenty finansowe zarządzane przez Bank Gospodarstwa Krajowego i pośredników finansowych przez niego wybranych.

- Vademecum to jednak nie wszystko. W Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości rozpoczyna właśnie swe prace zespół, który będzie pomagał zainteresowanym przedsiębiorcom, których działalności ucierpiały w wyniku pandemii. Konsultacje na temat dostępnych instrumentów pomocowych zebranych w Vademecum, będą udzielane za pośrednictwem infolinii, maili, a także webinariów czy szkoleń - dodaje dyrektor Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości Rafał Solecki.

Vademecum można pobrać tutaj. W dokumencie znajdują się linki do odpowiednich instytucji / jednostek / agencji, stanowiących źródło publikowanych informacji, gdzie zainteresowani znajdą szczegóły o dostępnym i aktualnym wsparciu. Vademecum jest na bieżąco aktualizowane.

 

Twoja przyszłość w twoich rękach - Zaproszenie

 

Fundacja im. Jana Hetmana Tarnowskiego zaprasza do udziału w projekcie "Twoja Przyszłość w Twoich rękach".

Celem projektu jest zwiększenie zdolności adaptacyjnych 105 os. (70 kobiet i 35 mężczyzn) przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy lub zwolnionych z przyczyn niedotyczących pracownika oraz osób odchodzących z  rolnictwa; osób fizycznych zamieszkujących (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) lub pracujących na terenie Woj. Małopolskiego; poprzez objęcie ich  działaniami szybkiego reagowania: zindywidualizowanym i kompleksowym wsparciem obejmującym min. doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem IPD i pośrednictwo pracy do końca 31.01.2023 r.

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby w wieku 18+, zamieszkałe lub pracujące na terenie Województwa Małopolskiego, przewidziane do zwolnienia (w okresie wypowiedzenia lub brak możliwości przedłużenia umowy ze strony pracodawcy) lub zagrożone zwolnieniem z pracy (np. zwolnienia grupowe, likwidacja stanowisk pracy, itp.) lub zwolnionych (utrata pracy w ciągu max 6 mscy) z  przyczyn niedotyczących pracownika oraz osoby odchodzące z rolnictwa tj. rolników, którzy podlegają pod ubezpieczenie emerytalno-rentowe na podstawie ustawy z 20.12.1990 (DZ.U.z 2020r. poz. 174) i zamierzają podjąć zatrudnienie lub  inną działalność pozarolniczą objętą ubezpieczeniem w ZUS.

W celu wyrównania szans, preferowane będą osoby w najgorszej sytuacji na rynku pracy poprzez przyznanie dodatkowych pkt. w procesie rekrutacji: 

  • osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych,
  • osoby w wieku 50+,
  •  osoby poniżej 30 lat,
  • osoby z niepełnosprawnościami,
  •   kobiety

WSB-NLU drugim partnerem naukowym Izby

Miło poinformować nam że po nawiązaniu współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Tarnowie przyszedł czas na pozyskanie kolejnego partnera naukowego. Została nim Wyższa Szkoła Biznesu National Luis University w Nowym Sączu, posiadająca także wydział zamiejscowy w Tarnowie. Tak jak współpraca z tarnowską PWSZ koncentrować się będzie na twardych projektach z dziedziny B+R i współpracy z Centrum Transferu Technologii, tak współpraca z WSB-NLU dotyczyć będzie przede wszystkim wzmacniania kompetencji miękkich - zarządzających u naszych członków. Jednocześnie wspólnie z obydwiema uczelniami i innymi partnerami chcemy w oparciu o duży program europejski uruchomić niebawem nową usługę dla MŚP o zasięgu ponadregionalnym.

 

Używamy cookies, aby poprawić naszą stronę internetową i swoje doświadczenie podczas korzystania z niego. Cookies wykorzystywane do istotnego działania tej strony zostały już ustawione. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

  I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive Module Information