Nowe Serce Tarnowa
Koncepcja funkcjonalno-przestrzenna terenów po byłym Owintarze zamówiona przez Izbę Przemysłowo-Handlową w Tarnowie
Czarna Księga barier 2
Czarna księga Barier na rynku wewnętrznym UE
Pomnik Władysława Łokietka
Sąd Arbitrażowy KIG

Vademecom na czas pandemii

 
Z inicjatywy Zarządu Województwa Małopolskiego, Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie opracowało „Vademecum na czas pandemii - dla przedsiębiorców i pracowników małopolskich firm, znajdujących się w trudnej sytuacji ekonomicznej - w związku z COVID-19”. „Vademecum na czas pandemii…” to praktyczny poradnik zawierający opis obecnie dostępnych poszczególnych instrumentów pomocowych zarówno na szczeblu rządowym, jak i samorządowym, z których mogą korzystać małopolscy przedsiębiorcy i pracownicy małopolskich firm. - mówi wicemarszałek województwa małopolskiego Tomasz Urynowicz.

I tak w ramach Tarczy Finansowej 2.0 swoją ofertę wsparcia dla firm kontynuuje Polski Fundusz Rozwoju. Z kolei Tarcza Antykryzysowa 7.0 obejmuje narzędzia wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wśród nich można znaleźć m.in. dofinansowanie wynagrodzeń pracowników, świadczenia postojowe, czy zwolnienia z opłacania składek. Na poziomie naszego regionu, obok oferty urzędów pracy, znajdziemy działania Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, a także instrumenty finansowe zarządzane przez Bank Gospodarstwa Krajowego i pośredników finansowych przez niego wybranych.

- Vademecum to jednak nie wszystko. W Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości rozpoczyna właśnie swe prace zespół, który będzie pomagał zainteresowanym przedsiębiorcom, których działalności ucierpiały w wyniku pandemii. Konsultacje na temat dostępnych instrumentów pomocowych zebranych w Vademecum, będą udzielane za pośrednictwem infolinii, maili, a także webinariów czy szkoleń - dodaje dyrektor Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości Rafał Solecki.

Vademecum można pobrać tutaj. W dokumencie znajdują się linki do odpowiednich instytucji / jednostek / agencji, stanowiących źródło publikowanych informacji, gdzie zainteresowani znajdą szczegóły o dostępnym i aktualnym wsparciu. Vademecum jest na bieżąco aktualizowane.

 

Twoja przyszłość w twoich rękach - Zaproszenie

 

Fundacja im. Jana Hetmana Tarnowskiego zaprasza do udziału w projekcie "Twoja Przyszłość w Twoich rękach".

Celem projektu jest zwiększenie zdolności adaptacyjnych 105 os. (70 kobiet i 35 mężczyzn) przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy lub zwolnionych z przyczyn niedotyczących pracownika oraz osób odchodzących z  rolnictwa; osób fizycznych zamieszkujących (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) lub pracujących na terenie Woj. Małopolskiego; poprzez objęcie ich  działaniami szybkiego reagowania: zindywidualizowanym i kompleksowym wsparciem obejmującym min. doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem IPD i pośrednictwo pracy do końca 31.01.2023 r.

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby w wieku 18+, zamieszkałe lub pracujące na terenie Województwa Małopolskiego, przewidziane do zwolnienia (w okresie wypowiedzenia lub brak możliwości przedłużenia umowy ze strony pracodawcy) lub zagrożone zwolnieniem z pracy (np. zwolnienia grupowe, likwidacja stanowisk pracy, itp.) lub zwolnionych (utrata pracy w ciągu max 6 mscy) z  przyczyn niedotyczących pracownika oraz osoby odchodzące z rolnictwa tj. rolników, którzy podlegają pod ubezpieczenie emerytalno-rentowe na podstawie ustawy z 20.12.1990 (DZ.U.z 2020r. poz. 174) i zamierzają podjąć zatrudnienie lub  inną działalność pozarolniczą objętą ubezpieczeniem w ZUS.

W celu wyrównania szans, preferowane będą osoby w najgorszej sytuacji na rynku pracy poprzez przyznanie dodatkowych pkt. w procesie rekrutacji: 

  • osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych,
  • osoby w wieku 50+,
  •  osoby poniżej 30 lat,
  • osoby z niepełnosprawnościami,
  •   kobiety

WSB-NLU drugim partnerem naukowym Izby

Miło poinformować nam że po nawiązaniu współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Tarnowie przyszedł czas na pozyskanie kolejnego partnera naukowego. Została nim Wyższa Szkoła Biznesu National Luis University w Nowym Sączu, posiadająca także wydział zamiejscowy w Tarnowie. Tak jak współpraca z tarnowską PWSZ koncentrować się będzie na twardych projektach z dziedziny B+R i współpracy z Centrum Transferu Technologii, tak współpraca z WSB-NLU dotyczyć będzie przede wszystkim wzmacniania kompetencji miękkich - zarządzających u naszych członków. Jednocześnie wspólnie z obydwiema uczelniami i innymi partnerami chcemy w oparciu o duży program europejski uruchomić niebawem nową usługę dla MŚP o zasięgu ponadregionalnym.

 

Internetowa kwesta na Starym Cmentarzu

Sytuacja pandemiczna z jaką się zmagamy nie oszczędziła także listopadowej kwesty na Starym Cmentarzu. Niestety ale suma zebrana przez kwestujących nie pozwala na realizację wszystkich prac przewidzianych na rok 2021. Dlatego też Komitet opieki nad Starym Cmentarzem w Tarnowie wychodzi z inicjatywą kwesty on-line. Wszystkie osoby chętne wsparciem renowacji najcenniejszych zabytkowych nagrobków na Starym Cmentarzu zapraszamy do wpłat na konto Komitetu opieki nad Starym Cmentarzem w Tarnowie - nr rach: 94 1500 1748 1217 4005 8293 0000

więcej informacji na stronie www.starycmentarz.pl

 

 

 

 

 

Współpraca z PWSZ nabiera formalnych kształtów

Nasza współpraca z PWSZ nabrała formalnego kształtu. W dniu wczorajszym Prezes Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowie Pan Marek Rzepka, oraz  Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej Pani dr hab. Małgorzata Kołpa podpisali list intencyjny dot. pogłębienia współpracy pomiędzy naszą Izbą a PWSZ ze szczególnych uwzględnieniem takich aspektów jak transfer technologii i usługi rozwojowe dla przedsiębiorców oraz budowanie i wzmacnianie powiązań świata biznesu i nauki m.in. poprzez wspólnie realizowane projekty.

 

 

Używamy cookies, aby poprawić naszą stronę internetową i swoje doświadczenie podczas korzystania z niego. Cookies wykorzystywane do istotnego działania tej strony zostały już ustawione. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

  I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive Module Information