Witospol
Poznaj firmy członkowskie Izby
Grupa Steinhof
Poznaj firmy członkowskie Izby
Firma Węgiel Chess
Poznaj firmy członkowskie naszej Izby

Walne Zgromadzenie członków IPH

28 września o godzinie 17:00 w pierwszym terminie oraz 17:30 w drugim terminie odbędzie się sprawozdawcze Walne Zgromadzenie członków Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowie. Wszystkie dokumenty są do wglądu w siedzibie Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowie przy ulicy Słonecznej 32/9. Poniżej zamieszczamy porządek obrad

Porządek obrad

Walnego Zgromadzenia Członków IPH w Tarnowie

w dniu 28 września 2022 roku ; godz. 17.00 – I termin ; godz. 17.30 - II termin
Miejsce – siedziba Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowie ul. Słoneczna 32/9.


1. Sprawdzenie czynnego i biernego prawa wyborczego – wydanie mandatów do
głosowania. Rozpoczęcie WZ - dokonuje Prezes Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowie.
2. Powitanie przybyłych.
3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia – podjęcie uchwały. Prowadzi wybrany Przewodniczący obrad WZ Członków Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowie.
4. Stwierdzenie ważności Walnego Zgromadzenia wg listy obecności – podjęcie uchwały.
5. Przyjęcie porządku obrad – podjęcie uchwały.
6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków – podjęcie uchwały.
7. Powołanie sekretarza/protokolanta Walnego Zgromadzenia – podjęcie uchwały.
8. Sprawozdanie z prac organów statutowych IPH za okres 1.01.2021 – 31.12.2021:
- Zarządu i Rady Izby – Prezes Rady IPH,
- Komisji Rewizyjnej – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej,
- Sądu Koleżeńskiego.
10. Podjęcie uchwał o przyjęciu sprawozdania z działalności Izby za 2021, przyjęcia bilansu za 2021, przyjęcia rachunku wyników i informacji dodatkowej za 2021.
11. Udzielenia absolutorium Zarządowi za okres 1.01.2021 – 31.12.2021 - podjęcie uchwał.
12. Podjęcie uchwały o przyjęciu sprawozdania z prac Komisji Rewizyjnej IPH za okres 1.01.2021 – 31.12.2021.
13. Podjęcie uchwały o przyjęciu sprawozdania z prac Sądu Koleżeńskiego IPH za okres 1.01.2021 – 31.12.2021.
14. Uzupełnienie składu Komisji Rewizyjnej – podjęcie uchwały.
15. Przedstawienie propozycji aktualizacji programu dla Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowie – przedstawia Komisja Uchwał i Wniosków – podjęcie uchwały.
16. Sprawy bieżące, wolne wnioski.
17. Zakończenie.

 

Najbliższe wydarzenia

Używamy cookies, aby poprawić naszą stronę internetową i swoje doświadczenie podczas korzystania z niego. Cookies wykorzystywane do istotnego działania tej strony zostały już ustawione. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

  I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive Module Information