Firma Węgiel Chess
Poznaj firmy członkowskie naszej Izby
Grupa Steinhof
Poznaj firmy członkowskie Izby
Witospol
Poznaj firmy członkowskie Izby

Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowie

   Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowie powstała z Tarnowskiego Towarzystwa Przemysłowego i w obecnej formie działa od 1992 roku jako Samorząd Gospodarczy, który na zasadzie dobrowolności zrzesza podmioty gospodarcze z regionu byłego województwa tarnowskiego. Do Izby należą przede wszystkim małe i średnie firmy, prowadzące działalność gospodarczą w sferze produkcji , handlu i usług. Izba posiada osobowość prawną i działa na podstawie Ustawy o izbach gospodarczych z dnia 30 maja 1989r. (Dz.U. z 1989r. nr 35 poz. 195 z późn.zm.) oraz w oparciu o uchwalony przez członków Izby Statut.

   

   Zgodnie z Ustawą o Izbach oraz w oparciu o Statut Izby przynależność do Izby jest dobrowolna, a jej Członkami mogą być wszystkie podmioty gospodarcze prowadzące działalność gospodarczą. Warunkiem przyjęcia do Izby jest złożenie pisemnej deklaracji. Do zadań Izby należy w szczególności: reprezentowanie interesów firm członkowskich; promowanie gospodarki regionu tarnowskiego; kształcenie zawodowe poprzez organizowanie szkoleń, kursów; rozpowszechnianie informacji gospodarczej; kojarzenie podmiotów gospodarczych; wywiadownia gospodarcza; wydawanie katalogów, organizowanie targów , konkursów i misji gospodarczych; integrowanie członków Izby; kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki w biznesie.

   Realizacja powyższych zadań odbywa się przy współpracy z organami samorządu terytorialnego i administracji państwowej oraz z innymi organizacjami społecznymi i gospodarczymi, które doceniają potrzebę pobudzania i promowania rozwoju gospodarczego. Izba w swojej działalności oddziaływuje na podmioty gospodarcze miasta Tarnowa oraz Powiatów: tarnowskiego, dębickiego, brzeskiego, bocheńskiego i dąbrowskiego. Współpraca zarówno z Firmami regionu oraz władzami Samorządów Lokalnych ma znaczny wpływ na kształtowanie gospodarki na tych terenach.

   IPH w Tarnowie jest członkiem Krajowej Izby Gospodarczej i Krajowej Federacji Izb Budownictwa. Izba ściśle współpracuje także z izbami gospodarczymi regionu Małopolski. Jako jedyna z dawnego województwa tarnowskiego organizacja gospodarcza jest sygnatariuszem porozumienia samorządów Małopolski, czyli Małopolskiego Forum Samorządów i Środowisk Gospodarczych. Na swoim obszarze działania Izba współpracuje z Izbą Rzemieślniczą w Tarnowie, Stowarzyszeniem Polska-Wschód, Tarnowską Izbą Rolną oraz Małopolską Wyższą Szkołą Ekonomiczną w Tarnowie, z którą wspólnie utworzyła „Klub Menedżera”. W ramach Klubu odbywają się spotkania zarówno z praktykami, jak i z teoretykami życia gospodarczego, które mają na celu wymianę informacji gospodarczych oraz poszerzanie wiedzy z zakresu ekonomii. Izba jest jednym z założycieli i akcjonariuszy Tarnowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. oraz Tarnowskiego Klastra Przemysłowego - Plastikowa Dolina S.A.

   IPH współpracuje z izbami zagranicznymi oraz korzysta z pomocy polskich i zagranicznych placówek dyplomatycznych. Współpraca z zagranicą prowadzona przez Izbę w Tarnowie ma na celu przede wszystkim udzielanie pomocy firmom członkowskim w nawiązywaniu kontaktów zagranicznych.

   Działalność IPH, jako przede wszystkim promotora gospodarki regionu tarnowskiego, jest doceniana i wspierana przez lokalnych przedsiębiorców oraz instytucje współpracujące z Izbą grono których sukcesywnie się powiększa.

Używamy cookies, aby poprawić naszą stronę internetową i swoje doświadczenie podczas korzystania z niego. Cookies wykorzystywane do istotnego działania tej strony zostały już ustawione. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

  I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive Module Information