Nowe Serce Tarnowa
Koncepcja funkcjonalno-przestrzenna terenów po byłym Owintarze zamówiona przez Izbę Przemysłowo-Handlową w Tarnowie
Czarna Księga barier 2
Czarna księga Barier na rynku wewnętrznym UE
Pomnik Władysława Łokietka
Sąd Arbitrażowy KIG

Webinarium „Internet Rzeczy i Sieci Sterowane Programowo”

Nasz partner - Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie wraz z Centrum Transferu Technologii AGH zapraszają na darmowe webinarium poświęcone internetowi rzeczy oraz sieciom sterowanym programowo. Webinarium odbędzie się 11 maja

Program webinarium: 

10:00 – 10:30 Internet Rzeczy – wprowadzenie 

Tematyka adresowana jest do firm zainteresowanych wdrożeniem rozwiązań z zakresu Internetu Rzeczy.  Celem wystąpienia jest przedstawienie obszarów zastosowania Internetu Rzeczy, które mogą usprawnić działanie przedsiębiorstwa i rozwiązać występujące w nim problemy. W trakcie webinaru zostaną przedstawione rozwiązania opracowane w Instytucie Informatyki AGH oraz obszary kompetencji badawczych. 

10:30 – 11:00 Inteligentny interfejs głosowy w Internecie Rzeczy 

Tematyka adresowana jest do firm tworzących aplikacje oparte o interfejsy głosowe, aplikacje i urządzenia telekonferencyjne; firm integrujących i rozwijających urządzenia Internetu Rzeczy dla inteligentnych  domów i biur oraz producentów urządzeń wyposażonych w mikrofony takich jak urządzenia mobilne czy interfejsy  do inteligentnych asystentów (smart speaker’y). 

Celem wystąpienia jest przedstawienie inteligentnego interfejsu audio do komunikacji i sterowania głosowego.

11:00 – 11:30 Optymalizacja sieci sterowanych programowo 

Tematyka adresowana jest do operatorów sieci komputerowych chcących poprawić jakość odczuwalną przez użytkowników sieci, a także zredukować koszty utrzymania i rozbudowy infrastruktury sieciowej; a także do firm będących integratorami rozwiązań teleinformatycznych gotowych włączyć to rozwiązanie do swojego portfolio i oferować je operatorom. 

Celem wystąpienia jest przedstawienie zainteresowanym firmom innowacyjnego rozwiązania z obszaru optymalizacji sieci komputerowych. 

11:30 – 11:45 Sesja pytań i odpowiedzi

Prowadzący: 

dr hab. inż. Tomasz Szydło zajmuje się zagadnieniami związanymi z realizacją systemów Internetu Rzeczy, przetwarzania  brzegowego oraz uczenia maszynowego. Posiada bogate doświadczenie w realizacji projektów badawczych zarówno krajowych jak  i międzynarodowych finansowanych ze środków Unii Europejskiej. Współpracuje z przedsiębiorstwami w zakresie rozwoju systemów  Internetu Rzeczy. 

dr hab. inż. Konrad Kowalczyk profesor AGH, zajmuje się tematyką cyfrowego przetwarzania sygnałów (DSP) i uczenia  maszynowego dla sygnałów audio i mowy. Doświadczenie zawodowe zdobył w Polsce, w Niemczech i w Wielkiej Brytanii.  Był kierownikiem kilku polskich i europejskich projektów badawczych i badawczo-rozwojowych. 

mgr inż. Marcin Witkowski – asystent na Wydziale Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji AGH, zajmuje się tematyką  przetwarzania sygnałów mowy, w szczególności systemami rozpoznawania mówców i poprawiającymi jakość sygnału mowy. Posiada  doświadczenie zawodowe w pracy na uczelni oraz w przemyśle, był uczestnikiem kilku projektów badawczych i wdrożeniowych. 

dr inż. Piotr Boryło adiunkt naukowo-dydaktyczny w Instytucie Telekomunikacji AGH. Od początku swojej kariery naukowej jest  zaangażowany w realizację projektów badawczo-rozwojowych ze szczególnym wskazaniem na projekty wdrożeniowe. Rozwiązanie,  które będzie prezentowane podczas spotkania, powstało podczas realizacji projektu w ramach programu Lider, którego prelegent był  kierownikiem. Jego zainteresowania obejmują zagadnienia chmury i mgły obliczeniowej, sieci sterowanych programowo, wirtualizacji,  sieci 5G, uczenia maszynowego.

 

Kwietniowy pokaz technologii przemysłu 4.0

Serdecznie zapraszamy na kwietniowy pokaz przemysłu 4.0 organizowany przez Platformę Przemysłu Przyszłości. W jego ramach poznają państwo podstawy działania technologii Predictive Maintenance w znacznym stopniu ułatwiającej utrzymanie ruchu na liniach automatycznych, a także technologii druku 3D. 

Wydarzenie jest bezpłatne lecz liczba miejsc jest ograniczona dlatego obowiązują zapisy

 

 

Cykl Szkoleń: Przedsiębiorca a ubezpieczenia społeczne

 Nowy rok 2021 to rok wielu zmian i nowości dla przedsiębiorców a co za tym idzie, także rodzących się pytań. We współpracy z tarnowskim oddziałem ZUS chcielibyśmy zaproponować Państwu cykl bezpłatnych szkoleń dotyczących systemu ubezpieczeń społecznych które odpowiedzą na najważniejsze zgłaszane przez Państwa potrzeby. Szkolenia odbywać się będą na platformie Webex a prowadzone będą przez wykwalifikowanych ekspertów pracujących w strukturach tarnowskiego oddziału ZUS. 

Harmonogram szkoleń:

Zasiłki chorobowe i opiekuńcze, 27.04.2021 godz. 10:00

ZUS a tarcza antykryzysowa, 29.04.2021 godz. 10:00

świadczenia z ZUS w dobie COVID-19, 11.05.2021 godz. 10:00

umowy o dzieło - zmiany od 2021 roku, 19.05.2021 godz. 10:00

 

zapisów można dokonywać mailowo na pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. bądź telefonicznie pod numerem 601 478 000

Wdrożeniowa praca dyplomowa w Twojej firmie? Czemu nie!

 Podczas prowadzenia działalności gospodarczej często napotykamy różnego rodzaju wyzwania natury technologicznej, organizacyjnej czy informatycznej. W toku bieżącej działalności firmy ciężko niestety znaleźć czas na poświęcenie czasu na ich rozwiązanie, a niekiedy brakuje także odpowiednich kompetencji czy środków. Odpowiedzią na to jest właśnie program "Wdrożeniowa praca dyplomowa w Państwa firmie" dedykowany naszym firmom członkowskim z którym startujemy. W ramach programu zgłaszają Państwo do nas zapotrzebowanie na konkretne rozwiązanie a studenci z naszych uczelni partnerskich w ramach swoich prac inżynierskich i magisterskich starają się takie rozwiązanie bez kosztowo dla Państwa opracować. Co warte podkreślenia, katalogu prac nie chcemy zamykać wyłącznie do prac wdrożeniowych (choć to z myślą o nich powstał program). Jeśli byliby państwo zainteresowani innego rodzaju pracą realizowaną w Państwa firmie to również prosimy śmiało zgłaszać do nas swoje pomysły. Jedynym warunkiem uczestnictwa firmy w programie jest jej członkostwo w naszej Izbie. 

Więcej informacji zarówno o samym programie, jak i o możliwości przystąpienia do Izby w dedykowanych zakładkach na naszej stronie

Jak nie zwalniać w czasie kryzysu?

O to pytają pracodawcy, którzy znaleźli się w złej sytuacji finansowej spowodowanej choćby zmianami koniunkturalnymi. Kodeks pracy podaje kilka rozwiązań, jak „współdzielenie” pracowników, co pozwala na czasowe pozbycie się kosztów zatrudnienia bez konieczności zwolnień. Można również wydłużyć okres rozliczeniowy. Jak zwiększyć elastyczność rozkładu czasu pracy? Czy można zawiesić warunki zatrudnienia?

 

Które przepisy prawa pracy wspomagają pracodawców w zachowaniu ciągłości ich funkcjonowania jednocześnie bez zwalniania pracowników? Pracodawca może skorzystać z kilku rozwiązań, jakie dają mu przepisy prawa pracy.

Zachowanie ciągłości zatrudnienia pracowników

Na mocy art.174 (1) Kodeksu pracy, pracodawca może zawrzeć porozumienie z innym pracodawcą w sprawie „współdzielenia” pracowników.  Pracodawca udziela urlopu bezpłatnego udzielonego za pisemną zgodą pracownika w celu wykonywania pracy u innego pracodawcy przez okres ustalony w zawartym w tej sprawie porozumieniu między pracodawcami. Tym samym, pracodawca A niweluje do zera koszty zatrudnienia oraz koszty zwolnień, pracownik pozostaje w zatrudnieniu pracowniczym a pracodawca B niwelując koszty rekrutacji pozyskuje wykwalifikowany personel.

Zła sytuacja finansowa pracodawcy

Na mocy art. 9(1) Kodeksu pracy, jeżeli jest to uzasadnione sytuacją finansową pracodawcy, może być zawarte porozumienie o zawieszeniu stosowania w całości lub w części przepisów prawa pracy, określających prawa i obowiązki stron stosunku pracy; nie dotyczy to przepisów Kodeksu pracy oraz przepisów innych ustaw i aktów wykonawczych.

Wydłużenie okresu rozliczeniowego nawet do 12 miesięcy

Pracodawca może zdecydować się na wprowadzenie elastycznego czasu pracy. Zmiana organizacji czasu pracy może polegać na wydłużeniu okresu rozliczeniowego – nawet do 12 miesięcy przy zachowaniu ogólnych zasad dotyczących ochrony bezpieczeństwa i zdrowia pracowników dzięki czemu pracodawca zyskuje większą swobodę i elastyczność w zarządzaniu cennym kapitałem ludzkim.

Większa elastyczność rozkładu czasu pracy

Na mocy art. 140(1) Kodeksu pracy, można wprowadzić ruchomy system czasu pracy, polegający na ustalaniu rozkładu pracy przewidującego różne godziny rozpoczynania pracy w dniach, które zgodnie z tym rozkładem są dla pracowników dniami pracy lub przedział czasu, w którym pracownik decyduje o godzinie rozpoczęcia pracy w dniu, który zgodnie z tym rozkładem jest dla pracownika dniem pracy. Ponowne rozpoczynanie pracy w tej samej dobie pracowniczej nie powoduje powstawania godzin nadliczbowych w przypadku zastosowania ruchomego czasu pracy.

Zawieszenie warunków zatrudnienia

Natomiast na mocy art. 23(1a) Kodeksu pracy, jeżeli jest to uzasadnione sytuacją finansową pracodawcy, nieobjętego układem zbiorowym pracy lub zatrudniającego mniej niż 20 pracowników, może być zawarte porozumienie o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia niż wynikające z umów o pracę zawartych z tymi pracownikami, w zakresie i przez czas ustalony w porozumieniu. Porozumienie z mocy prawa oddziałuje na treść umów o pracę, bez konieczności dokonywania wypowiedzeń zmieniających. 

Porozumienie zawiera się z zakładową organizacją związkową, a jeżeli u pracodawcy nie działa zakładowa (lub międzyzakładowa) organizacja związkowa – z przedstawicielstwem wyłonionym w trybie przyjętym u danego pracodawcy. W porozumieniu zawartym na mocy tego przepisu, pracodawca może wprowadzić postanowienie stanowiące, że w okresie obowiązywania porozumienia wynagrodzenia zasadnicze pracowników ulegają obniżeniu np. o 20% w stosunku do wysokości określonej w umowie o pracę. Wynagrodzenie otrzymywane przez pracowników nie może być jednak niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę obliczone proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy.

Zawieszenie postanowień układu zbiorowego pracy

Do zawieszenia stosowania zakładowych przepisów prawa pracy stosuje się odpowiednio przepis art. 241(27) § 3. Kodeksu pracy, zgodnie z którym w zakresie i przez czas określony w porozumieniu, nie stosuje się z mocy prawa wynikających przepisów wewnątrzzakładowych, warunków umów o pracę i innych aktów stanowiących podstawę nawiązania stosunku pracy. Porozumienie dotyczące zawieszenia przepisów zawiera pracodawca i reprezentująca pracowników organizacja związkowa, a jeżeli pracodawca nie jest objęty działaniem takiej organizacji, porozumienie zawiera pracodawca i przedstawicielstwo pracowników wyłonione w trybie przyjętym u tego pracodawcy.

Jeśli porozumienie zostało zawarte na okres krótszy niż 3 lata, a sytuacja finansowa pracodawcy nie uległa poprawie porozumienie z sprawie zawieszenia przepisów może zostać przedłużone maksymalnie do 3 lat. Z kolei porozumienie zawarte na okres 3 lat strony mogą skrócić w przypadku, gdy sytuacja finansowa pracodawcy ulegnie poprawie. 

Przepisy nie wprowadzają ograniczenia liczby zawieranych porozumień co oznacza, że po upływie okresu 3 lat obowiązywania porozumienia o zawieszeniu stosowania zakładowych przepisów prawa pracy możliwe jest zawarcie kolejnego porozumienia, jeśli uzasadnia to sytuacja finansowa pracodawcy.

Pomijając programy wspierające przedsiębiorców takie jak tzw. Tarcze Antykryzysowe, przepisy Kodeksu pracy również przewidują dla pracodawców kilka narzędzi prawnych, dzięki którym mogą elastycznie zarządzać personelem, optymalizować zatrudnienie a nawet czasowo pozbyć się całkowicie kosztów zatrudnienia. Warto zapoznać się z powyższymi możliwościami a inwestować w cenny kapitał ludzki i tym samym budować długoterminową relację na linii pracownik – pracodawca.

Używamy cookies, aby poprawić naszą stronę internetową i swoje doświadczenie podczas korzystania z niego. Cookies wykorzystywane do istotnego działania tej strony zostały już ustawione. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

  I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive Module Information