Zapraszamy na cykl darmowych szkoleń
Nowe Serce Tarnowa
Koncepcja funkcjonalno-przestrzenna terenów po byłym Owintarze zamówiona przez Izbę Przemysłowo-Handlową w Tarnowie
Pomnik Władysława Łokietka
Sąd Arbitrażowy KIG

Życzenia Świąteczne

Szanowni Państwo,
w przeddzień Świąt Bożego Narodzenia chcemy złożyć Państwu najserdeczniejsze życzenia Świąteczne.

 

 

 

 Biuro Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowie

Współpraca z PWSZ nabiera kształtów

 

W ubiegłą środę w ramach Rady Izby Przemysłowo-Handlowej gościliśmy prorektora PWSZ d.s. Nauki i Rozwoju dr hab. Rafała Kurczaba oraz dyrektora Centrum Transferu Technologii. Tematem spotkania było poznanie wzajemnych możliwości i potrzeb oraz wypracowanie ram dla współpracy samorządu gospodarczego z tarnowską uczelnią czego doskonałym katalizatorem może być niedawno uruchomione Centrum Transferu Technologii. Owocem spotkania była wspólna deklaracja wejścia w ścisłą współpracę oraz plany wspólnej realizacji kilku projektów sieciujących biznes z nauką. Mamy nadzieję że już niebawem będziemy mogli pochwalić się pierwszymi wymiernymi efektami naszej współpracy

Webinarium o pomocy dla eksporterów w związku z COVID-19

Krajowa Izba Gospodarcza zaprasza do wzięcia udziału w konferencji „Praktyczny wymiar pomocy dla polskich eksporterów w czasie Covid”. Wydarzenie odbędzie się 10 grudnia br. w godzinach 10:00 – 14:00 na platformie ZOOM. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Informacje przekażą przedstawiciele resortów i instytucji finansowych dysponujących wiedzą i instrumentami wsparcia polskiego eksportu. W ramach konferencji planujemy interaktywny panel z udziałem ekspertów działających przy Prezesie KIG. Zespół Doradców Dyplomatycznych składa się z byłych ambasadorów RP, dysponujących ogromną wiedzą na temat bieżącej sytuacji na zagranicznych rynkach, atrakcyjnych dla polskiego eksportera i importera.Uczestnicy konferencji będą mieli możliwość zadawania pytań ekspertom nt. możliwości i szans dla polskiego biznesu na wybranych rynkach zagranicznych.

Szczegółowe informacje i rejestracja w poniższym linku 
https://businessinmalopolska.pl/aktualnosci/aktualnosci-dla-eksporterow/1536-uwaga-eksporterzy-10-grudnia-br-bezplatna-konferencja-praktyczny-wymiar-pomocy-dla-polskich-eksporterow-w-czasie-covid

Ankieta dot. sytuacji przedsiębiorców

Politechnika Częstochowska przeprowadza badanie sytuacji przedsiębiorców. Serdecznie zapraszamy do udziału w ankiecie
https://app.ankieteo.pl/s/polcz1

Poprawny PESEL lub NIP - komunikat ZUS

Pracodawco podaj właściwy PESEL lub NIP pracownika

  • Jako płatnik (pracodawca) masz obowiązek podać w formularzu podatkowym poprawny PESEL lub NIP podatnika (pracownika).
  • Pozwoli to na szybką identyfikację podatnika przez urząd skarbowy i umożliwi mu wywiązanie się z obowiązków podatkowych.
  • Dzięki temu Twój pracownik będzie mógł między innymi skorzystać z usługi Twój e-PIT i rozliczyć podatek dochodowy łatwo bez wychodzenia z domu.

Wypełniasz PIT dla pracownika - wpisz poprawny PESEL lub NIP

Płatnik (pracodawca) ma obowiązek wpisać w formularzu prawidłowy NIP lub PESEL podatnika (swojego pracownika). Błędem jest np. wpisywanie ciągu tych samych cyfr (jak 1111111111 czy 9999999999). Brak właściwych danych w formularzu przekazanym do urzędu skarbowego uniemożliwi bądź utrudni podatnikowi (pracownikowi) wywiązanie się z obowiązków w PIT.

Prawidłowo wpisany NIP lub PESEL pozwoli na jednoznaczną identyfikację podatnika (pracownika). Dzięki temu jego zeznanie podatkowe zostanie wygenerowane i udostępnienie w usłudze Twój e-PIT na podatki.gov.pl. Ponadto podatnik (pracownik) zaloguje się do usługi Twój e-PIT z wykorzystaniem danych autoryzujących, na które składają się m.in. PESEL lub NIP, złoży zeznanie podatkowe przy użyciu np. bezpłatnej aplikacji e-Deklaracje dostępnej na podatki.gov.pl, skorzysta z ulg i odliczeń, co może spowodować zwrot nadpłaty podatku.

Jeśli pracownik jest obcokrajowcem, wskaż mu jak uzyska PESEL lub NIP

Jeżeli pracownik jest cudzoziemcem i mieszka w Polsce, powinien posiadać identyfikator podatkowy PESEL.

Może złożyć wniosek o jego nadanie do organu właściwego (urząd gminy, urząd dzielnicy) wraz z dokumentami, które potwierdzają dane wskazane we wniosku.

Organem właściwym do przyjęcia wniosku o nadanie numeru PESEL (dla cudzoziemca) jest:

  • organ gminy, właściwy dla miejsca zameldowania podatnika (pracownika),
  • organ gminy właściwy dla siedziby pracodawcy, jeśli podatnik (pracownik) nie może się zameldować,
  • Urząd Dzielnicy Warszawa - Śródmieście (ul. Nowogrodzka 43) – w przypadku gdy podatnik (pracownik) jeszcze nie pracuje lub pracodawca ma siedzibę za granicą Polski.

Niezbędne informacje i wzór wniosku o nadanie PESEL są dostępne na portalu Gov.pl, również w języku angielskim i ukraińskim.

W przypadku odmowy podatnik (twój pracownik) może wystąpić o nadanie NIP. Wzór zgłoszenia identyfikacyjnego NIP-7 jest dostępny na podatki.gov.pl

Dodatkowe informacje na www.podatki.gov.pl/pit/dla-pracodawcy-platnika/

 

Źródło: Komunikat Ministerstwa Finansów - Krajowej Administracji Skarbowej

Używamy cookies, aby poprawić naszą stronę internetową i swoje doświadczenie podczas korzystania z niego. Cookies wykorzystywane do istotnego działania tej strony zostały już ustawione. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

  I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive Module Information