Witospol
Poznaj firmy członkowskie Izby
Firma Węgiel Chess
Poznaj firmy członkowskie naszej Izby
Grupa Steinhof
Poznaj firmy członkowskie Izby

Jesteś młodym przedsiębiorcą? Rusza Projekt dla Ciebie

 

Razem z Klastrem LifeScience Kraków, serdecznie zapraszamy do udziału w cyklu 5
bezpłatnych spotkań warsztatowych online, prowadzonych pod wspólną nazwą: LifeScience
Business Academy – 5 ważnych obszarów dla Twojego biznesu.
To już kolejna odsłona Akademii, która kierowana jest do społeczności sektora life science w
Małopolsce. Adresatami są głównie młodzi przedsiębiorcy, którym staramy się pomóc w
przygotowaniu, wprowadzeniu na rynek i rozwijaniu przedsięwzięć biznesowych. Szczególnie
zależy nam na tych, które oparte są na innowacyjnych pomysłach i technologiach,
dotyczących zdrowia i jakości życia (profilaktyka, diagnostyka, leczenie, rehabilitacja,
aktywny wypoczynek, zdrowa żywność, …).
W Akademii może wziąć udział każdy, kto właśnie startuje lub już rozwija swoją działalność w
Małopolsce i potrzebuje wsparcia merytorycznego.

Moduły Akademii:
1. Visual Identity - czyli dlaczego spójny przekaz marketingowy jest ważny (29.09, g.
10:00-14:00)
2. Personal Branding - czyli jak Cię widzą tak Cię piszą (10.10, g. 10:00-14:00)
3. Networking - czyli jakimi metodami pozyskiwać zainteresowanie (20.10, g. 10:00 –
14:00)
4. Social Media - czyli gdzie i po co być obecnym (27.10, g. 10:00-14:00)
5. Cooperation - czyli jak efektywnie wykorzystać sieci współpracy dla rozwoju (2.12,
g. 13:30-18:00)

Więcej informacji na temat każdego z warsztatów oraz przedstawienie Ekspertów
dostępnych jest na stronie Akademii: https://business.lifescience.pl/

Rejestracja trwa. Ilość miejsc jest ograniczona. Nie czekaj więc, tylko już teraz zarejestruj
się!: https://business.lifescience.pl/#about

Walne Zgromadzenie członków IPH

28 września o godzinie 17:00 w pierwszym terminie oraz 17:30 w drugim terminie odbędzie się sprawozdawcze Walne Zgromadzenie członków Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowie. Wszystkie dokumenty są do wglądu w siedzibie Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowie przy ulicy Słonecznej 32/9. Poniżej zamieszczamy porządek obrad

Porządek obrad

Walnego Zgromadzenia Członków IPH w Tarnowie

w dniu 28 września 2022 roku ; godz. 17.00 – I termin ; godz. 17.30 - II termin
Miejsce – siedziba Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowie ul. Słoneczna 32/9.


1. Sprawdzenie czynnego i biernego prawa wyborczego – wydanie mandatów do
głosowania. Rozpoczęcie WZ - dokonuje Prezes Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowie.
2. Powitanie przybyłych.
3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia – podjęcie uchwały. Prowadzi wybrany Przewodniczący obrad WZ Członków Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowie.
4. Stwierdzenie ważności Walnego Zgromadzenia wg listy obecności – podjęcie uchwały.
5. Przyjęcie porządku obrad – podjęcie uchwały.
6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków – podjęcie uchwały.
7. Powołanie sekretarza/protokolanta Walnego Zgromadzenia – podjęcie uchwały.
8. Sprawozdanie z prac organów statutowych IPH za okres 1.01.2021 – 31.12.2021:
- Zarządu i Rady Izby – Prezes Rady IPH,
- Komisji Rewizyjnej – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej,
- Sądu Koleżeńskiego.
10. Podjęcie uchwał o przyjęciu sprawozdania z działalności Izby za 2021, przyjęcia bilansu za 2021, przyjęcia rachunku wyników i informacji dodatkowej za 2021.
11. Udzielenia absolutorium Zarządowi za okres 1.01.2021 – 31.12.2021 - podjęcie uchwał.
12. Podjęcie uchwały o przyjęciu sprawozdania z prac Komisji Rewizyjnej IPH za okres 1.01.2021 – 31.12.2021.
13. Podjęcie uchwały o przyjęciu sprawozdania z prac Sądu Koleżeńskiego IPH za okres 1.01.2021 – 31.12.2021.
14. Uzupełnienie składu Komisji Rewizyjnej – podjęcie uchwały.
15. Przedstawienie propozycji aktualizacji programu dla Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowie – przedstawia Komisja Uchwał i Wniosków – podjęcie uchwały.
16. Sprawy bieżące, wolne wnioski.
17. Zakończenie.

 

Studenckie Warsztaty Urbanistyczne na Tarnowskiej Starówce

 Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców naszego miasta do udziału w spotkaniach konsultacyjnych w ramach Studenckich Warsztatów Urbanistycznych które realizujemy we współpracy z Akademią Nauk Stosowanych w Tarnowie. Pierwsze spotkanie konsultacyjne będzie swoistą burzą mózgów podczas której będziemy mieć okazję podzielić się z uczestnikami warsztatów naszym doświadczeniem życia na Starówce. Będzie to okazja żeby pokazać jakie widzimy bariery, jakie zagrożenia a jakie szanse dla tej dzielnicy. Spotkanie będzie mieć charakter swobodnej dyskusji z której konkluzje stanowić będą jeden z punktów wyjścia do prac nad koncepcjami studentów.

Czwartkowe spotkanie będzie poświęcone dyskusji nad roboczymi wersjami koncepcji przygotowanych przez studentów. Będzie to okazja żeby podpowiedzieć ostateczne korekty i szlify.

Sobotnie spotkanie będzie wielkim finałem warsztatów. Wtedy studenci zaprezentują gotowe koncepcje. Będzie to okazja do szerszej dyskusji i rozmowy o Starówce. Dodatkowo odbędzie się wybór najciekawszej koncepcji, przez komisję złożoną z opiekunów warsztatów ale także przy współudziale Państwa. Dla osób które nie będą mogły być obecne w sobotę przygotujemy transmisję na żywo. W razie pytań prosimy o kontakt z koordynatorem warsztatów pod nr. 604 991 273

 

Szczegółowy program warsztatów: http://chamber-tarnow.com.pl/index.php/pl/program-warsztatow-urbanistycznych

Podziękowania od ANS

 Nasza Izba otrzymała oficjalne podziękowania od Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie za zaangażowanie w uświetnienie Targów Innowacyjności "iTAR: które odbyły się w ramach Dni Szczepanika. Jest nam niezmiernie miło że mogliśmy dołożyć swoją cegiełkę przy organizacji tak potrzebnego w Tarnowie wydarzenia. Osoby które odwiedziły Targi mogły zobaczyć wiele przykładów wynalazków i innowacyjnych rozwiązań które powstały i na codzień powstają w naszym mieście. W czasach kiedy technika staje się coraz ważniejszym ambasadorem marki miast i regionów, targi takie jak iTAR pomagają budować pozytywną narrację o przedsiębiorcach z naszego miasta, oraz pokazywać młodym tarnowianom że nie muszą opuszczać Tarnowa aby znaleźć ciekawą i kreatywną pracę.

 

 

 

 

 

Małopolska Rada Przemysłu Przyszłości w Tarnowie

Wspólne zdjęcie wszystkich uczestników posiedzenia przed budynkiem.W czwartek w siedzibie naszego członka, firmy ELPLC odbyło się bardzo owocne spotkanie Małopolskiej Rady Przemysłu Przyszłości w którym uczestniczyła także pani marszałek Marta Malec-Lech. Podczas spotkania członkowie rady mogli zapoznać się z działalnością dwóch innowacyjnych tarnowskich firm. ELPLC oraz Zakładów Mechanicznych Tarnów. Zaprezentowana została również prezentacja dyrektora IPH dr inż. Ryszarda Nejmana oraz dyrektora Centrum Transferu Technologii ANS dr inż. Michała Kisilewicza n.t. trendów rozwojowych we wschodniej części województwa, specyfiki subregionu tarnowskiego i działań które IPH podejmuje wspólnie z ANS aby pomóc rozwijać się przedsiębiorcom z naszego subregionu. Podczas spotkania Pani Marszałek zasugerowała organizację spotkania z przedsiębiorcami z naszego subregionu w trakcie forum w Krynicy podczas którego omówione zostałyby propozycje wzmocnienia Małopolski Wschodniej.

Najbliższe wydarzenia

Używamy cookies, aby poprawić naszą stronę internetową i swoje doświadczenie podczas korzystania z niego. Cookies wykorzystywane do istotnego działania tej strony zostały już ustawione. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

  I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive Module Information