Witospol
Poznaj firmy członkowskie Izby
Firma Węgiel Chess
Poznaj firmy członkowskie naszej Izby
Grupa Steinhof
Poznaj firmy członkowskie Izby

Jubileusz IPH Kraków

W poniedziałek 22 grudnia miała miejsce jubileuszowa gala z okazji 170-lecia powstania krakowskiej IPH. Na uroczystości poza członkami IPH Kraków zostali zaproszeni także przedstawiciele sąsiednich izb, krakowskich uczelni a także samorządów z całej Małopolski. W sposób szczególny na gali obecna była IPH w Tarnowie jako że każdorazowo prezes naszej Izby należy do kapituły Krakowskiego Dukata a co za tym idzie IPH w Tarnowie posiada możliwość nominowania firm do nagrody. Nagroda jak co roku przyznawana była w kategoriach samorządowy kreator gospodarczy, menadżer firmy i właściciel firmy. Nagrodę w kategorii samorządowej otrzymał starosta powiatu krakowskiego Pan Wojciech Pałka Nagrody w kategorii właściciel firmy otrzymali: Pan Zdzisław Durlak - prezes zarządu i współwłaściciel firmy DG ELPRO oraz Pan Artur Niemyski - właściciel i prezes firmy DABSTER. Nagrody w kategorii menadżer firmy otrzymali: Pan Janusz Wesołowski - wiceprezes zarządu Wodociągów Miasta Krakowa S.A. oraz Pan Łukasz Dziędziel Prezes Zarządu Fabryki Maszyn i Urządzeń OMAG. Dodatkowo specjalną statuetką nagrodzono Wojciech Więckowskiego będącego jedną z osób które reaktywowały IPH Kraków po okresie komunizmu za całokształt jego pracy w samorządzie gospodarczym

Odbyło się Walne Zgromadzenie IPH

W środę 24 grudnia odbyło się w naszej Izbie sprawozdawczo-wyborcze walne zgromadzenie za rok 2020. Podczas walnego zgromadzenia podsumowaliśmy rok 2020 oraz wybraliśmy władze IPH na kolejną kadencję Podczas walnego zgromadzenia miała miejsce także sympatyczna uroczystość podczas której na ręce Pani Prezes Bożeny Malagi-Wrony został przekazany certyfikat członkostwa dla firmy Bonique Sp. z o.o. W poczet członków honorowych przyjęty został również wieloletni działacz samorządowy, były wicewojewoda Małopolski a obecnie przewodniczący rady gospodarczej miasta Tarnowa Pan Ryszard Półtorak.

Najważniejszą częścią walnego zgromadzenia były jednak wybory do organów statutowych IPH i tak:

Członkami zarządu na kolejną kadencję zostali:

Prezesem Zarządu - Marek Rzepka
Sekretarzem Zarządu - Franciszek Bernat
Wiceprezesem Zarządu - Marek Fistek
Wiceprezesem Zarządu - Marek Steinhof
Wiceprezesem Zarządu - Władysław Węgiel
Członkiem Zarządu - Bogusław Słyś.

W skład Rady IPH wybrano ponadto:

Andrzeja Strzelczyka, Jacka Okońskiego, Rafała Steca, Eugeniusza Szepielaka oraz Ryszarda Starca.

Podczas walnego zebrania wybrano także członków Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego. Członkami Komisji Rewizyjnej zostali: Józef Szwiec, Marzena Ganiszewska i Józef Łuczyk. Członkami Sądu Koleżeńskiego Stanisław Tracz, Jan Niemiec oraz Maciej Węgiel

 

Wszystkim osobom wybranym do organów Izby serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia w służbie nam wszystkim

 

 

Ogłoszenie o sprawozdawczo-wyborczym Walnym Zgromadzeniu IPH

Szanowni Państwo, 

 
Informujemy, że na dzień 24 listopada 2021 r. zostało zwołane Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zgromadzenie Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowie. Przypominamy Członkom o dopełnieniu obowiązku wynikającego z §11 pkt 1-2 statutu IPH Tarnów. Dokumentacja Walnego Zgromadzenia znajduje się do wglądu w siedzibie Izby na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
 
Porządek Obrad Sprawozdawczo-Wyborczego Walnego Zgromadzenia Członków Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowie w dniu 24 listopada 2021 roku

Miejsce - siedziba IPH w Tarnowie ul. Słoneczna 32/9

I termin 17:00, II termin 17:30

1. Sprawdzenie czynnego i biernego prawa wyborczego obecnych, rozdanie mandatów
2. Rozpoczęcie Zgromadzenia - powitanie
3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia – podjęcie uchwały
4. Wybór Sekretarza Walnego Zgromadzenia – podjęcie uchwały
5. Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawomocności Walnego Zgromadzenia – podjęcie uchwały
6. Wybór Komisji uchwał i wniosków – podjęcie uchwały
7. Przyjęcie porządku obrad – podjęcie uchwały
8. Sprawozdanie organów statutowych za 2020 rok
9. Przedstawienie sprawozdania finansowego, bilansu i informacji dodatkowej za rok 2020
10. Przyjęcie sprawozdania – podjęcie uchwały
11. Udzielenie absolutorium poszczególnym członkom organów statutowych – podjęcie uchwał
12. Wybór Komisji wyborczo-skrutacyjnej – podjęcie uchwały
13. Wybór Członków Rady IPH, Sądu Koleżeńskiego oraz Komisji Rewizyjnej – podjęcie uchwały
14. Ukonstytuowanie się Rady IPH (wybór Zarządu, Prezesa, Wiceprezesów i Sekretarza)
15. Ukonstytuowanie się Komisji Rewizyjnej
16. Ukonstytuowanie się Sądu Koleżeńskiego
17. Dyskusja
18. Wolne wnioski i zapytania
19. Zakończenie Walnego Zgromadzenia

Z sokołem dla rozwoju regionu tarnowskiego

 Miło nam poinformować że w dniu 26.10.2021 podpisaliśmy list intencyjny o pogłębieniu współpracy z PTG "Sokół-Świat Pracy" w Tarnowie. To stara i zasłużona dla naszego kraju i miasta organizacja o charakterze patriotycznym promująca aktywność fizyczną, zdrowie, ale także postawy obywatelskie. To właśnie w PTG Sokół-Świat Pracy znaleźliśmy sojusznika w walce o lepszą pozycję Tarnowa i naszego regionu w krajowej polityce rozwoju czego owocem jest niniejszy list intencyjny którego treść zamieszczamy poniżej

List Intencyjny

Dwie organizacje działające od lat na rzecz podnoszenia jakości życia mieszkańców Tarnowa i regionu tarnowskiego, a mianowicie:

Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowie z siedzibą przy ulicy Słonecznej 32/9, 33-100 Tarnów, reprezentowana przez Prezesa Marka Rzepkę

Oraz

Polskie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół – Świat Pracy” z siedzibą przy ulicy Mickiewicza 4, 33-100 Tarnów reprezentowane przez Prezesa Andrzeja Olejnika

Mając na uwadze potrzebę wzmacniania pozycji Tarnowa i regionu a także potrzebę poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej w regionie tarnowskim, w trosce o pielęgnowanie postaw obywatelskich i patriotycznych lokalnej społeczności, w duchu współodpowiedzialności za przyszłość miasta deklarują wolę współpracy na następujących polach:

  1. Promocja idei deglomeracji oraz zrównoważonego terytorialnie rozwoju kraju ze szczególnym uwzględnieniem interesów Tarnowa i regionu
  2. Lobbing i działania na rzecz wzmacniania funkcji metropolitalnych Tarnowa
  3. Promocja idei Województwa Sądecko-Tarnowskiego oraz współpraca w pracach koncepcyjno-analitycznych poświęconych temu zagadnieniu
  4. Lobbing na rzecz podziału statystycznego województwa Małopolskiego

Spotkanie z wicepremierem Gowinem

 W poniedziałek 18 października w Izbie Przemysłowo-Handlowej w Tarnowie odbyło się spotkanie z byłym wicepremierem i ministrem d.s. rozwoju, pracy i technologii Jarosławem Gowinem. Spotkanie było poświęcone projektowi Polskiego Ładu i bieżącej sytuacji gospodarczą w Polsce. Spotkanie było transmitowane na profilu facebook'owym Izby 

NAGRANIE SPOTKANIA

 

 

Używamy cookies, aby poprawić naszą stronę internetową i swoje doświadczenie podczas korzystania z niego. Cookies wykorzystywane do istotnego działania tej strony zostały już ustawione. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

  I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive Module Information